<div align="center"> <h1>Lubelskie Manewry Strategow</h1> <h3>Strona poświęcona Lubelskim Manewrom Strategów - konwentowi strategicznych gier planszowych</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://members.lycos.co.uk/lmstrateg" rel="nofollow">http://members.lycos.co.uk/lmstrateg</a></p> </div>